XXV Sympozjum Instytutu Kardiologii „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”

Rejestracja

Grupa NeoArt Events&PR
ul. Niedźwiedzia 4c
02-737 Warszawa
tel. 22-489-68-00 lub 500–137-400
e-mail: u.kochanowska@neoart.com.pl; office@neoart.com.pl
strona www: http://sympozjumikard.pl

Termin i miejsce

17.11.2018 − Hotel Sheraton Warsaw, Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, woj. mazowieckie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Piotr Szymański
Przewodniczący komitetu naukowego:
Tomasz Hryniewiecki

Organizatorzy

Grupa NeoArt Events&PR
ul. Niedźwiedzia 4c, 02-737 Warszawa
tel. 22-489-68-00 lub 500–137-400
e-mail: u.kochanowska@neoart.com.pl; office@neoart.com.pl

Instytut Kardiologii w Warszawie
Alpejska 42, 04-628 Warszawa-Anin
tel. 22 343 46 00
http://www.ikard.pl/

Tematyka

Program

8.30-9.30 SESJA PORANNA – WARSZTATY (sesje równoległe)

Warsztaty Elektrokardiograficzne
Warsztaty Echokardiograficzne
Warsztaty Praktyczna Farmakoterapia

9.30-10.00 PRZERWA

10.00-10.05 OTWARCIE SYMPOZJUM

10.05-10.50 SESJA I – NADCIŚNIENIE TĘTNICZE – NOWE STANDARDY EUROPEJSKIE I AMERYKAŃSKIE

10.05-10.15 Nadciśnienie tętnicze pierwotne
10.15-10.25 Wtórne postacie nadciśnienia tętniczego
10.25-10.35 Leczenie interwencyjne nadciśnienia
10.35-10.50 Komentarz

10.50-11.35 SESJA II – CHOROBY SERCA U KOBIET W CIĄŻY – NOWE STANDARDY

10.50-11.00 Nowości - w chorobach mięśnia sercowego
11.00-11.10 Nowości - w strukturalnych chorobach serca
11.10-11.20 Zaburzenia rytmu u kobiet w ciąży
11.20-11.35 Komentarz

11.35-12.00 PRZERWA

12.00-13.00 SESJA III – REWASKULARYZACJA – NOWE STANDARDY

12.00-12.15 W ostrych zespołach wieńcowych
12.15-12.30 Kiedy rewaskularyzacja kardiochirurgiczna?
12.30-12.45 Kiedy rewaskularyzacja w niewydolności serca?
12.45-13.00 Komentarz

13.00-13.40 LUNCH

13.40-14.25 SESJA IV – OBRAZOWANIE UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO – DOBRA PRAKTYKA W ROKU 2018

13.40-13.50 W echokardiografii
13.50-14.00 W tomografii komputerowej serca i naczyń
14.00-14.10 W rezonansie magnetycznym serca
14.10-14.25 Komentarz

14.25-14.40 PRZERWA

14.40-15.25 SESJA V – INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA W 2018 ROKU – NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE I LECZENIU

14.40-14.50 Wstrząs kardiogenny
14.50-15.00 Obrzęk płuc
15.00-15.10 Burza elektryczna
15.10-15.25 Komentarz

15.25-15.30 PRZERWA

15.30-16.30 SESJA VI – SESJA KONSULTANTA KRAJOWEGO I KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH

15.30-15.45 Zakażenia w kardiochirurgii – zapobieganie i leczenie
15.45-16.00 Omdlenia – postępowanie w 2018 roku
16.00-16.15 Czy możliwa jest dalsza poprawa skuteczności leczenia chorób sercowo-naczyniowych?
16.15-16.30 Komentarz

16.30 ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM

Specjalizacje

Kardiologia

Dodatkowe informacje

Opłata za udział w konferencji wynosi:
300 zł przy płatności do 1 lipca 2018
350 zł przy płatności po 1 lipca 2018
400 zł przy płatności na miejscu