Pierwsza Podhalańska Konferencja Medyczna: „Mózg i serce - niezwykły duet. Podhalańskie warsztaty neurologiczno – kardiologiczne”

Rejestracja

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ
tel. (018) 26 33 000, (018) 26 33 001, fax (018)26 33 950
e-mail: sekretariat@pszs.eu

Termin i miejsce

05−06.10.2018 − Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie

Organizatorzy

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
tel. (018) 26 33 000, (018) 26 33 001, fax (018)26 33 950
e-mail: sekretariat@pszs.eu

Tematyka

W dniach 5-6 października 2018r. odbędzie się pierwsza Podhalańska Konferencja
Medyczna pn.: „Mózg i serce - niezwykły duet. Podhalańskie warsztaty neurologiczno –
kardiologiczne”.

Konferencja będzie poświęcona najnowszym metodom postępowania w chorobach
sercowo-naczyniowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zapobiegania, diagnostyki i
leczenia udaru. Tematami sesji będą:
• Gdy zdarzy się udar – najnowsze standardy postępowania
• Czy można uciec przeznaczeniu, czyli o prewencji sercowo-naczyniowej.
• Leczenie przeciwzakrzepowe w migotaniu przedsionków – ogromne ryzyko czy
wybawienie? Czy można inaczej?
• Interwencje sercowo-naczyniowe – zabiegowe leczenie udaru mózgu
• Pomiędzy sercem a mózgiem, czyli o leczeniu zwężeń tętnic szyjnych i
zaburzeniach erekcji
Swój udział zadeklarowali między innymi prof. dr. hab..med. Agnieszka Słowik, prof. dr. hab.
med. Piotr Podolec, prof. dr. hab. Piotr Jankowski oraz dr hab. Adam Kobayashi, dr. hab. Michał
Lew Starowicz. Koordynatorem merytorycznym konferencji jest dr hab.n.med. Maciej Kostrubiec.

PROGRAM KONFERENCJI

05.10.2018
08:00 – 08:45 Rejestracja uczestników
08:45 - 09:00 Powitanie uczestników przez Dyrektora Szpitala Marka Wierzbę
09:00-10:30 Gdy zdarzy się udar – najnowsze standardy postępowania
a. Prof. Agnieszka Słowik (Kraków) – Udar czy tylko ognisko niedokrwienne w CT?
Czy można nie rozpoznać udaru?
b. Dr Artur Klecha (ordynator oddziału kardiologicznego w Nowym Targu) -
Leczenie nadciśnienia tętniczego we wczesnej fazie udaru mózgu
c. Dr hab. Maciej Kostrubiec (Warszawa)– Niedokrwienie mózgu – czego szukać w sercu?
10:45-12:15 Czy można uciec przeznaczeniu, czyli o prewencji sercowo-naczyniowej.
d. Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski (Kraków) – Ocena ryzyka sercowonaczyniowego,
otyłość i zaburzenia lipidowe.
e. Prof. Maciej Banach (Łódź) - nietolerancja statyn
f. Dr hab. Jacek Lewandowski (Warszawa) – Leczenie nadciśnienia tętniczego w profilaktyce udaru mózgu
12:30-14:00 Leczenie przeciwzakrzepowe w migotaniu przedsionków – ogromne ryzyko czy
wybawienie? Czy można inaczej?
g. Prof. dr hab. med. Piotr Podolec (Kraków) – Zasady leczenia
przeciwzakrzepowego
h. Dr Iwona Sinkiewicz (ordynator oddziału neurologicznego w Nowym Targu) –
Leczenie przeciwpłytkowe – czy to co zlecił kardiolog wystarczy?
i. Dr n. med. Jakub Baran - Ablacja migotania przedsionków
j. Prof. Stanisław Bartuś - Potrójna terapia przeciwkrzepliwa po rewakularyzacji –
czego bać się bardziej: zakrzepicy w stencie czy krwawienia śródczaszkowego?
14:00-15:00 LUNCH
15:00-16:30 Interwencje sercowo-naczyniowe – zabiegowe leczenie udaru mózgu
k. Dr Jacek Kurnicki (Warszawa) – Zabiegowe leczenie tętnic szyjnych
l. Dr hab. n. med. Adam Kobayashi (Warszawa) – Leczenie inwazyjne udaru –
punkt widzenia neurologa
m. Dr Bartosz Kądziołka (Warszawa) – Leczenie inwazyjne udaru -kiedy prosić o
pomoc neurochirurga?
16:45-18:15 Prewencja udaru – co jeszcze można zrobić i jak żyć po
n. Dr hab. Aleksander Araszkiewicz (Poznań) – Zamykanie przegrody
międzyprzedsionkowej – czy zawsze gdy stwierdzimy PFO?
o. Dr Witold Streb (Zabrze) – Możliwości kadriologa interwencyjnego w prewencji
udarów – kiedy zamykać uszko lewego przedsionka
p. Dr hab. Michał Lew-Starowicz – Zaburzenia potencji - kiedy seksuolog kieruje
do kardiologa? / Seks – czy można jeszcze o tym myśleć po udarze lub zawale?
20:00 – UROCZYSTA KOLACJA
06.10.2018
09:00-11:00 "Panelem dyskusyjnym z udziałem wykładowców i zaproszonych gości"
konferencja prasowa z udziałem Dyrektora szpitala Marka Wierzbę oraz prelegenta
11:15-12:45 Wizyta po oddziale kardiologicznym oraz neurologicznym z krótkim
podsumowaniem
13:00 Lunch

Specjalizacje

Kardiologia, Neurologia