Konferencja Naukowo - Szkoleniowa XII Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne

Rejestracja

Biuro Kongresów SKOLAMED
Czeremchowa 21
20-807 Lublin
tel. (81) 534-71-48, 534-71-49, 693 067-914
e-mail: kongres@skolamed.pl
strona www: www.skolamed.pl

Termin i miejsce

06−08.09.2019 − Hotel Uroczysko, Cedzyna 44D, 25-900 Kielce, woj. świętokrzyskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Dr hab. n. med. Waldemar Brola
Przewodniczący komitetu naukowego:
Dr hab. n. med. Waldemar Brola

Organizatorzy

Biuro Kongresów SKOLAMED
Czeremchowa 21, 20-807 Lublin
tel. (81) 534-71-48, 534-71-49, 693 067-914
e-mail: kongres@skolamed.pl
www.skolamed.pl

Tematyka

ZARYS PROGRAMU KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Hotel Uroczysko, Cedzyna k. Kielc

Piątek, 6 września 2019 r.

Wczesnym popołudniem - rejestracja uczestników, obiad i otwarcie konferencji

Obrady z przerwą na kawę do godzin wieczornych

Kolacja

Sobota, 7 września 2019 r.

Przedpołudniowe obrady z przerwą na kawę

Obiad

Popołudniowe obrady z przerwą na kawę

Kolacja

Niedziela, 8 września 2019 r.

Zakończenie konferencji i wyjazd uczestników

Punkty edukacyjne

TAK

Specjalizacje

Neurologia

Dodatkowe informacje

OPŁATY REJESTRACYJNE

Uczestnik do 15 czerwca 2019 - opłata promocyjna: 400 zł brutto

Uczestnik od 16 czerwca 2018 - opłata standardowa: 450 zł brutto

Opłata rejestracyjna uczestnika obejmuje:

udział w sesjach naukowych oraz wstęp na teren wystawy firm
program konferencji, identyfikator i torbę konferencyjną
wyżywienie w czasie obrad (dwie kolacje, dwa obiady, kawa i herbata)

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne za udział w programie naukowym.