Konferencja Naukowo-Szkoleniowa IV Lubelskie NEUROforum

Rejestracja

Biuro Kongresów SKOLAMED
Czeremchowa 21
20-807 Lublin
tel. (81) 534-71-48, 534-71-49, 693 067-914
e-mail: kongres@skolamed.pl
strona www: www.skolamed.pl

Termin i miejsce

03−04.10.2019 − Hotel Focus Hotel Premium LUBLIN, Podzamcze 1, 20-126

Komitety

Przewodniczący komitetu naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Organizatorzy

Biuro Kongresów SKOLAMED
Czeremchowa 21, 20-807 Lublin
tel. (81) 534-71-48, 534-71-49, 693 067-914
e-mail: kongres@skolamed.pl
www.skolamed.pl

Tematyka

RAMOWY PROGRAM
IV Lubelskie NEUROforum
Hotel Focus Hotel Premium LUBLIN, ul. Podzamcze 1, 20-126 Lublin
Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian w programie
3 października 2018 (czwartek)
Przyjazd i rejestracja uczestników
W godzinach popołudniowych - otwarcie konferencji, wykład inauguracyjny
Obrady naukowe, w przerwie kawa i herbata
Wystawa firm medycznych
Kolacja
4 października 2018 (piątek)
Obrady naukowe do godzin popołudniowych, w przerwach kawa i herbata oraz lunch
Wystawa firm medycznych
W późnych godzinach popołudniowych – zakończenie konferencji

Punkty edukacyjne

TAK

Specjalizacje

Neurologia

Dodatkowe informacje

Przewidywana opłata rejestracyjna dla lekarzy za uczestnictwo w konferencji wynosi 350 zł brutto pod wa-runkiem zapłaty do dnia 15 czerwca 2019 r.
W przypadku wniesienia opłaty od dnia 16 czerwca 2019 r. jej wysokość wzrasta do 400 zł brutto.