III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych"

Rejestracja

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne - Sekcja Alergologiczna
Koszykowa 82A
02-008 Warszawa
tel. 22/ 5021324
strona www: http://aid2019.pl/

Termin i miejsce

09−11.05.2019 − Kazimierz Dolny, woj. lubelskie

Komitety

Przewodniczący komitetu naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak, Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak, Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne - Sekcja Alergologiczna
Koszykowa 82A, 02-008 Warszawa
tel. 22/ 5021324
http://www.ptderm.pl/

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne - Sekcja Immunodermatologii
Koszykowa 82A, 02-008 Warszawa
tel. 22 5021324
http://www.ptderm.pl/

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne-Sekcji Dermatologii Dziecięcej

Tematyka

Konferencja ta jest połączeniem długoletniej współpracy trzech Sekcji PTD. Jest to XXX Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD, VIII Sympozjum Sekcji Immunodermatologii PTD oraz X Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD.