XXVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie

Rejestracja

II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Skawińska 8
31-066 Kraków
tel. (+48) 12 430 5314
strona www: http://su.krakow.pl/dzien-alergii-i-pulmonologi...

Termin i miejsce

23.03.2019 − Sala Wykładowa II Katedry, ul. Skawińska 8, Kraków, woj. małopolskie

Organizatorzy

II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Skawińska 8, 31-066 Kraków
tel. (+48) 12 430 5314
http://www.medicine.krakow.pl/

Tematyka

I Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika zaprasza na XXVIII Konferencję Naukowo-Szkoleniową:
Dzień Alergii i Pulmonologii w Krakowie, która odbędzie się w dniu 23 marca 2019 roku w Sali Wykładowej II Katedry przy ul. Skawińskiej 8. Tegoroczna konferencja koncentrować się będzie wokół dwóch głównych tematów dotyczących zastosowania leków biologicznych we współczesnej medycynie oraz praktycznych aspektów leczenia antyfibrotycznego w idiopatycznym włóknieniu płuc.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wybitni eksperci, którzy przedstawią blaski i cienie leczenia biologicznego w medycynie, zastosowania leków biologicznych w leczeniu chorób autoimmunologicznych, w leczeniu astmy, RZS, raka płuca oraz kwalifikacji molekularnej chorych do leczenia biologicznego w raku płuca. W sesji poświęconej idiopatycznemu włóknieniu płuc przedstawione będą standardy rozpoznania klinicznego, radiologicznego oraz zasady kwalifikacji do leczenia antyfibrynotycznego i własne doświadczenia kliniczne w jego prowadzeniu. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych w/w tematyką lekarzy alergologów, pulmonologów, reumatologów, lekarzy rodzinnych i studentów.

Specjalizacje

Alergologia, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Reumatologia