V edycja konferencji naukowo-szkoleniowej „Zabrzańskie Dni Neurologii”

Rejestracja

Pharma2pharma Spółka z.o.o
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel. 22 254 86 95, fax: 22 100 56 02
e-mail: konferencja@sum.edu.pl
strona www: http://dnineurologiizabrze.pl/

Termin i miejsce

01.02.2019 − 02.02.2019 − Hotel Diament, ul. 3-go Maja 122a, 41-800 Zabrze, woj. śląskie

Organizatorzy

Pharma2pharma Spółka z.o.o
ul. Klaudyny 38/117, 01-684 Warszawa
tel. 22 254 86 95, fax: 22 100 56 02
e-mail: biuro@pharma2pharma.pl
www.pharma2pharma.pl

Tematyka

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Z przyjemnością mam zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia Zabrza zimową porą. Planujemy kolejną V edycję konferencji naukowo-szkoleniowej „Zabrzańskie Dni Neurologii” w dniach 1-2 luty 2019 r.
Program spotkania jak co roku, będzie dedykowany najnowszym doniesieniom z zakresu diagnostyki i leczenia SM, udaru mózgu, padaczki, chorób neurozwyrodnieniowych i bólów głowy. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli znamienici polscy wykładowcy, będący ekspertami w różnych dziedzinach neurologii. Ponadto, podczas spotkania planujemy podjęcie tematów interdyscyplinarnych takich jak zabiegowe leczenie schorzeń kręgosłupa, czy trudności diagnostyki neurologicznej w gabinecie lekarza rodzinnego.

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom i oczekiwaniom tegoroczną konferencję poszerzyliśmy o dodatkowe sesje szkoleniowe oraz sesję młodych neurologów.

Dziękując za duże zainteresowanie dotychczasowymi edycjami konferencji serdecznie zapraszamy Państwa ponownie do Zabrza – gwarantując za sprawą doskonałych Wykładowców bardzo wartościowy program naukowo-szkoleniowy oraz mile spędzony czas w gronie kolegów.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu SUM

Program
01 LUTY 2019 - PIĄTEK
INTERAKTYWNE SESJE SZKOLENIOWE Z PREZENTACJĄ PRZYPADKÓW W FORMIE WARSZTATÓW (13.30 – 14.30)
WARSZTATY – STWARDNIENIE ROZSIANE
Moderatorzy:
Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
Dr n. med. Katarzyna Kubicka Bączyk
WARSZTATY – UDAR MÓZGU
Moderatorzy:
Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
Dr n. med. Wojciech Bartman
WARSZTATY - LECZENIE TOKSYNĄ BOTULINOWĄ
Moderatorzy:
Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska
Dr n. med. Krzysztof Wierzbicki
WARSZTATY – PROBLEMY NEUROLOGICZNE W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO
Moderatorzy:
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
Dr n. med. Elżbieta Mizgała
14:30-15:00 PRZERWA

SESJA I NEUROUPDATE I (15.00 – 17.00)
„Mózg i dusza”
Prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał (Warszawa)
„Kierunki rozwoju neurologii w Polsce „
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz (Warszawa)
„Aktualne standardy leczenia bólów głowy”
Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień (Warszawa)
„Czy możliwa jest neuroprotekcja i neuroregeneracja w chorobach układu nerwowego?”
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (Lublin)
„Co nowego przyniósł rok 2018 w tematyce SM?”
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
17:00-17:20 PRZERWA

SESJA II UDAR MÓZGU (17.20 – 19.00)
„Wydłużenie okna terapeutycznego w leczeniu udaru mózgu”
Prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Słowik (Kraków)
„Aktualne rekomendacje leczenia udaru mózgu”
Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera (Bydgoszcz)
„Leczenie przeciwkrzepliwe, a udar krwotoczny”
Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal (Katowice)
„Transformacja krwotoczna udaru niedokrwiennego mózgu”
Dr n. med. Wojciech Bartman (Zabrze)
18:40-20:00 KOLACJA

02 LUTY 2019 – SOBOTA

SESJA III 9.30-10.50
„Diagnostyka i leczenie SM w Polsce – rekomendacje”
Prof. dr hab. n. med. H. Bartosik-Psujek (Rzeszów)
„Powikłania infekcyjne w przebiegu leczenia immunomodulacyjnego”
Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska (Białystok)
„Czy leki iniekcyjne to nadal wybór dla chorych z SM?”
Dr n. med. Sławomir Wawrzyniak (Bydgoszcz)
„Przeszczep komórek hematopoetycznych jako alternatywa w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej SM„
Dr n. med. Witold Palasik (Warszawa)
„Problemy współczesnej rehabilitacji w SM„
Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek (Katowice)
11:10-11:30 PRZERWA

SESJA IV NEUROUPDATE II (11.10-13.10)
„Aktualne metody leczenia choroby Parkinsona”
Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer (Warszawa)
„Otępienie – diagnostyka i leczenie w świetle aktualnych badań i zaleceń”
Dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska (Katowice)
„Padaczka, a sen”
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała (Zabrze)
„Nowe rozwiązania terapeutyczne w padaczce”
Dr n. med. Piotr Czapiński (Kraków)
„Aktualne metody leczenia zabiegowego zespołów bólowych kręgosłupa”
Dr n. med. Marcin Śmigiel (Katowice)
13:10-13.20 PRZERWA

SESJA V SESJA MŁODYCH NEUROLOGÓW (13.20-15.10)
Moderator
Dr Izabela Rozmiłowska
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Sesja Młodych Neurologów (dla studentów, rezydentów, doktorantów)

Serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców do udziału w konferencji oraz prezentacji własnych prac z zakresu neurologii oraz nauk pokrewnych takich jak psychiatria, neurochirurgia, psychologia, neurofizjologia, neuroanatomia, neurorehabilitacja i inne.

Wystąpienia będą odbywać się w dwóch sesjach:
I. Sesja wystąpień ustnych
II. Sesja plakatowa
Abstrakty do wystąpień ustnych i prezentacji plakatowych podczas Sesji Młodych Neurologów prosimy przesyłać do dnia 15.01.2019 na adres mailowy konferencja@sum.edu.pl
Za udział w konferencji przyznawane będę punkty edukacyjne
Najlepsze prace zostaną nagrodzone

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Specjalizacje

Neurologia