XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

Rejestracja

Sans Souci
ul. Zakręt 16
60-351 Poznań
tel. +48 61 662 49 59
e-mail: biuro@sans-souci.pl
strona www: https://xviizjazdptchd.pl/

Termin i miejsce

22−24.05.2019 − Wrocławskie Centrum Kongresowe Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. Maciej Bagłaj
Przewodniczący komitetu naukowego:
prof. dr hab. Maciej Bagłaj

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych
Waszyngtona 17, 15-287 Białystok
tel. 85 745 09 21
http://www.ptchd.pl/

Tematyka

Serdecznie zapraszamy na XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, który odbędzie się 22-24 maja 2019 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Zjazdu jest prof. dr hab. Maciej Bagłaj z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Prezes Towarzystwa.

Wiodącym celem nadchodzącego wydarzenia jest wymiana doświadczeń w leczeniu najmłodszych pacjentów, dzielenie się sukcesami, nowymi metodami i technikami operacyjnymi. Zjazd to doskonała okazja do merytorycznych rozmów między uznanymi autorytetami chirurgii dziecięcej z Polski i z zagranicy i szkolącymi się rezydentami. Spotkanie dedykowane jest zarówno chirurgom dziecięcym z ośrodków akademickich, jak i regionalnych oddziałów chirurgii dziecięcej. Polska chirurgia dziecięca może stawać się coraz bardziej nowoczesna, skuteczna i przyjazna małym pacjentom między innymi dzięki takim inicjatywom.

Program wydarzenia składa się z wielu punktów, z których niewątpliwie najważniejszymi są sesje naukowe poświęcone najbardziej nurtującym zjawiskom i przypadkom w zakresie chirurgii dziecięcej. W ich ramach podejmowane będą tak istotne tematy, jak m.in. chirurgia noworodka, urologia dziecięca, torakochirurgia czy chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna. Podczas Zjazdu nie zabraknie czasu na spotkania z ekspertami, wywiady czy panele dyskusyjne, w trakcie których omawiane będą najciekawsze przypadki zgłaszane przez uczestniczących w wydarzeniu rezydentów.

Specjalizacje

Chirurgia dziecięca, Urologia dziecięca