Zaburzenia snu w neurologii

Rejestracja

Wydawnictwo Via Medica
Świętokrzyska 73
80-180 Gdańsk
tel. +48 58 320 94 94
e-mail: viamedica@viamedica.pl
strona www: www.vmgroup.pl

Termin i miejsce

22−23.03.2019 − Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Herlinga-Grudzinskiego 1, Kraków, woj. małopolskie

Organizatorzy

Wydawnictwo Via Medica
Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
tel. +48 58 320 94 94
e-mail: viamedica@viamedica.pl
www.vmgroup.pl

Fundacja Przyszłość Neurologii

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków
www.ka.edu.pl

Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych

Tematyka

Zapraszamy do udziału w konferencji „Zaburzenia snu w neurologii”

Piątek, 22 marca 2019 roku

13.30–14.30
WARSZTATY I / II (równolegle na osobnych salach):

I. Podstawy polisomnografii
dr n. med. Elżbieta Szczygieł, dr n. med. Piotr Bielicki
II. Grupowa terapia poznawczo-behawioralna bezsenności
dr n. med. Małgorzata Fornal-Pawłowska, dr n. med. Michał Skalski
14.30–15.00
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
15.00–18.00

SESJA I
15.00–15.20
Fizjologia snu — wprowadzenie. Klasyfikacja zaburzeń snu
dr n. med. Michał Skalski
15.20–15.40
Hipersomnie i narkolepsja
dr n. med. Elżbieta Szczygieł
15.40–16.00
Bezsenność
dr n. med. Michał Skalski
16.00–16.20
Zaburzenia rytmu okołodobowego snu i czuwania
prof. dr hab. n. med. Krystyna Skwarło-Sońta
16.20–16.30
Dyskusja
16.30–16.50
Przerwa na kawę
16.50–17.10
Zaburzenia fazy snu REM — obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie
dr n. med. Agata Gajos
17.10–17.30
Zaburzenia fazy snu REM — od objawu przedruchowego do zespołu parkinsonowskiego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
17.30–17.50
Inne parasomnie
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska
17.50–18.10
Jak bezpiecznie leczyć lekami nasennymi?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik
18.10–18.20
Dyskusja

Sobota, 23 marca 2019 roku
09.00–10.10

SESJA II
09.00–09.20
Zespół niespokojnych nóg i okresowe ruchy kończyn: patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka i leczenie
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
09.20–09.40
Inne zaburzenia ruchowe związane ze snem
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
09.40–10.00
Udar mózgu i zaburzenia snu
prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
10.00–10.10
Dyskusja
10.10–10.20
Przerwa na kawę
10.20–12.00

SESJA SATELITARNA
Nowości w diagnostyce i terapii choroby Parkinsona

10.20–10.40
Badanie SPECT Dat Scan — co zmieni w dotychczasowej diagnostyce i terapii?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
10.40–11.00
Czy nowe cele i metody DBS są skuteczniejsze w terapii chorobie Parkinsona?
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
11.00–11.20
Terapie infuzyjne: dlaczego wybrać apomorfinę? Analiza przypadków
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska
11.20–11.40
Terapie infuzyjne: dlaczego wybrać Duodopę? Analiza przypadków
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
11.40–11.50
Dyskusja
11.50–12.00
Przerwa na kawę
12.00–13.50

SESJA III
12.00–12.20
Napady padaczkowe związane ze snem
prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
12.20–12.40
Zaburzenia snu w depresji
dr n. med. Anna Depukat
12.40–13.00
Zaburzenia snu u osób w podeszłym wieku
prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów
13.00–13.20
Zaburzenia snu u pacjentów z otępieniem
dr n. med. Radosław Magierski
13.20–13.40
Zasady higieny snu
dr n. med. Małgorzata Fornal-Pawłowska
13.40–13.50
Dyskusja
13.50–14.50
Lunch
14.50–16.30

SESJA IV
14.50–16.20
Zaburzenia snu — prezentacje przypadków klinicznych
16.20–16.30
Dyskusja
16.30–16.40
Zakończenie konferencji:
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki

Punkty edukacyjne

Uprzejmie informujemy, że za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Specjalizacje

Neurologia