V Sympozjum "Udar mózgu - problem interdyscyplinarny Kraków 7.12.2019"

Rejestracja

Biuro Kongresów JORDAN
Sobieskiego 22/2
31–136 Kraków
tel. 12 341 61 62
e-mail: kongres@jordan.pl
strona www: www.kongres.jordan.pl

Termin i miejsce

07.12.2019 − Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, Kraków, woj. małopolskie

Organizatorzy

Biuro Kongresów JORDAN
Sobieskiego 22/2, 31–136 Kraków
tel. 12 341 61 62
e-mail: kongres@jordan.pl
www.kongres.jordan.pl

Tematyka

Sympozjum skierowane jest do neurologów, internistów, kardiologów, chirurgów naczyniowych i radiologów.

Specjalizacje

Chirurgia naczyniowa, Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Neurologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa