Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej w zawodzie lekarza

Rejestracja

Medical Skills Institute Szczecin
Waryńskiego 17
71-310 Szczecin
tel. 511277445
e-mail: biuro@msi.edu.pl
strona www: www.msi.edu.pl

Termin i miejsce

13.04.2019 − Medical Skills Institute, Waryńskiego 17, 71-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Organizatorzy

Medical Skills Institute Szczecin
Waryńskiego 17, 71-310 Szczecin
tel. 511277445
e-mail: biuro@msi.edu.pl
www.msi.edu.pl

Tematyka

CZĘŚĆ I 9:00-13:00

1. Odpowiedzialność za błąd medyczny:
– istota odpowiedzialności deliktowej,
– warunki ponoszenia odpowiedzialności za błąd,
– wina jako niezbędny element odpowiedzialności deliktowej,
– szkoda poniesiona przez pacjenta,
– szkoda a krzywda,
– związek przyczynowy między zachowaniem lekarza a szkodą,
– przykłady praktyczne.

2. Elementy ograniczające ryzyko odpowiedzialności:
– znaczenie prawa pacjenta do informacji,
– elementy prawidłowej informacji o stanie zdrowia i leczeniu,
– znaczenie prawidłowej zgody pacjenta na leczenie,
– leczenie bez zgody pacjenta,
– leczenie przymusowe,
– znaczenie prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej,
– przykłady praktyczne.

3. Roszczeni pacjentów w związku z błędem medycznym:
– odszkodowanie,
– koszty przygotowania do innego zawodu,
– renta i renta tymczasowa,
– zadośćuczynienie za krzywdę,
– konsekwencje zawinionej śmierci pacjenta (koszty pogrzebu, obowiązek,
alimentacyjny, odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny).

4. Podmioty zobowiązane do naprawienia szkody:
– odpowiedzialność lekarza na etacie,
– odpowiedzialność lekarza na kontrakcie,
– wina organizacyjna szpitala,
– wina w wyborze,
– odpowiedzialność ubezpieczyciela,
– odpowiedzialność solidarna.

PRZERWA OBIADOWA 13:00-14:00

CZĘŚĆ II 14:00-17:00

5. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych:
– zdarzenie medyczne a błąd medyczny,
– zakres działania komisji,
– uprawnienia komisji,
– postępowanie przed komisją,
– skutki orzeczenia komisji,
– postępowanie przed komisją a postępowanie sądowe.

6. Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania:
– istota odpowiedzialności kontraktowej,
– znaczenie prawidłowego sformułowania zobowiązania do świadczenia,
– znaczenie prawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej,
– podmioty zobowiązane do ponoszenia odpowiedzialności kontraktowej.

Punkty edukacyjne

6

Specjalizacje

Alergologia, Anestezjologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Balneologia i medycyna fizykalna, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Diagnostyka obrazowa, Endokrynologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Epidemiologia, Farmakologia kliniczna, Foniatria, Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca, Genetyka kliniczna, Geriatria, Ginekologia dziecięca, Ginekologia onkologiczna, Hematologia, Hipertensjologia, Immunologia kliniczna, Intensywna terapia, Kardiochirurgia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Medycyna estetyczna, Medycyna fizykalna, Medycyna kolejowa, Medycyna lotnicza, Medycyna morska i tropikalna, Medycyna paliatywna, Medycyna pracy, Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Medycyna sądowa, Medycyna sportowa, Medycyna szkolna, Medycyna transportu, Mikrobiologia lekarska, Nefrologia, Nefrologia dziecięca, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Neuropatologia, Okulistyka, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Ortodoncja, Ortopedia i traumatologia, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Patomorfologia, Pediatria, Pediatria metaboliczna, Perinatologia, Periodontologia, Pielęgniarstwo i położnictwo, Położnictwo i ginekologia, Protetyka stomatologiczna, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Radioterapia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia, Specjalista medycyny nuklearnej, Specjalista medycyny ogólnej, Stomatologia dziecięca, Stomatologia estetyczna, Stomatologia ogólna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Toksykologia kliniczna, Transfuzjologia kliniczna, Transplantologia kliniczna, Ultrasonografia, Urologia, Urologia dziecięca, Zdrowie publiczne

Dodatkowe informacje

400zł