Efektywna komunikacja z pacjentem jako sposób na budowanie długotrwałych relacji

Rejestracja

Medical Skills Institute Szczecin
Waryńskiego 17
71-310 Szczecin
tel. 511277445
e-mail: biuro@msi.edu.pl
strona www: www.msi.edu.pl

Termin i miejsce

13.04.2019 − Medical Skills Institute, Waryńskiego 17, 71-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Organizatorzy

Medical Skills Institute Szczecin
Waryńskiego 17, 71-310 Szczecin
tel. 511277445
e-mail: biuro@msi.edu.pl
www.msi.edu.pl

Tematyka


Zgodnie z najnowszymi badaniami rośnie znaczenie kompetencji społecznych w procesie budowania zaufania z pacjentem. Odnosząc się do dostrzeżonych trendów stworzyliśmy szkolenie skierowane do lekarzy, którym zależy na rozwoju umiejętności. Naszym celem jest wspieranie specjalistów w pracy z pacjentem poprzez wzmocnienie kompetencji takich jak: empatia, umiejętność słuchania, rozumienia potrzeb pacjenta i odczytywania komunikatów niewerbalnych.Moduł I: Ramy dla efektywnej współpracy

Moduł II: Kwestionariusz style interpersonalne

W tej części w zgodzie założeniem pracy w oparciu o model Kolba uczestnicy będą mieli możliwość uczestnictwa w ćwiczeniu, która pozwala im doświadczyć siebie i innych w różnych wymiarach: m.in. Czy stosuję komunikację opartą na faktach? Czy potrafię słuchać i jak reaguję na to, co mówią inni? W jaki sposób radzę sobie z emocjami własnymi i innych ludzi? Jakie strategie negocjacyjne stosuję? Jak się zachowuję i jakie metody stosuję, aby osiągnąć swój cel? Jak reaguję na konflikt i w jaki sposób poszukuję rozwiązań?

Moduł III: Inteligencja emocjonalna

Praca w obszarze kompetencje psychologicznych: opisująca relacje z samym sobą, czy też inaczej – stosunek do samego siebie. Łączy je w nazwie człon „samo-„, co podkreśla, że kompetencje te odnoszą się całkowicie i wyłącznie do własnej osoby. W tym module mocno bazować będziemy na założeniach Inteligencji Emocjonalnej Daniela Golemana i Konstruktywnej Komunikacji M. B. Rosenberga, ze szczególnym naciskiem na:

Samoświadomość – umiejętność rozpoznawania własnych emocji oraz ich związku z podejmowanymi działaniami – czyli co teraz czuję i czego potrzebuję w związku z tą sytuacją i jak mogę konstruktywnie to wyrazić.
Samokontrolę – umiejętność kształtowania emocji w zgodzie z własną wolą, reagowanie bez wpływu emocji, które mogą wpływać destruktywnie na sytuację, eskalować konflikt, blokować porozumienie.

Praca w obszarze kompetencji prakseologicznych: czyli kompetencji działania – koncentrujących się wokół stosunku danej osoby do stojących przed nią zadań i wyzwań. Zaprezentujemy i przećwiczymy wybrane zagadnienia w zakresie komunikacji z klientem. Przyjrzymy się temu, co jest źródłem obiekcji – uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia trudnych sytuacji w bezpiecznych warunkach. Dzięki temu zrozumieją, że każdy z nas ma napęd, który skonstruowany jest z różnych elementów i kluczem jest te elementy rozpoznać i wspierać. Wyposażymy uczestników w model komunikacji opartej na rozwiązaniach. Przekażemy także uczestnikom jak pracować z klientem przez telefon. Szczególnie uwagę skierujemy na:

Aktywne słuchanie – umiejętność komunikacji werbalnej kluczowa w zdobywaniu informacji od klienta oraz budowania relacji. Rozmowa oparta na pytaniach, parafrazie, klaryfikacji i na faktach bez oceny/interpretacji umożliwia zrozumienie.
Empatia – umiejętność słuchania bez przerywania, tak aby osoba mówiąca miała poczucie, że jest ważna, a to co mówi żywo nas interesuje. Nazywanie uczuć i potrzeb, w celu wypracowywania atmosfery życzliwości i szacunku.
Asertywność – czyli jak bezpiecznie powiedzieć „NIE”, obrona własnych praw, bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw innych osób oraz własnych, brak zachować agresywnych.


Moduł IV: Podsumowanie warsztatu.

W ramach podsumowania warsztatu przekażemy uczestnikom formułę „dziennika aktywności”, w którym każdy z pracowników będzie notował codzienne działania na rzecz osiągnięcia postawionych przed sobą celów. Ma to za zadanie utrwalenie i zmotywowanie ich do systematycznej pracy na rzecz podnoszenie kompetencji na których zależy Państwa firmie.

Specjalizacje

Alergologia, Anestezjologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Balneologia i medycyna fizykalna, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Diagnostyka obrazowa, Endokrynologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Epidemiologia, Farmakologia kliniczna, Foniatria, Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca, Genetyka kliniczna, Geriatria, Ginekologia dziecięca, Ginekologia onkologiczna, Hematologia, Hipertensjologia, Immunologia kliniczna, Intensywna terapia, Kardiochirurgia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Medycyna estetyczna, Medycyna fizykalna, Medycyna kolejowa, Medycyna lotnicza, Medycyna morska i tropikalna, Medycyna paliatywna, Medycyna pracy, Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Medycyna sądowa, Medycyna sportowa, Medycyna szkolna, Medycyna transportu, Mikrobiologia lekarska, Nefrologia, Nefrologia dziecięca, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Neuropatologia, Okulistyka, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Ortodoncja, Ortopedia i traumatologia, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Patomorfologia, Pediatria, Pediatria metaboliczna, Perinatologia, Periodontologia, Pielęgniarstwo i położnictwo, Położnictwo i ginekologia, Protetyka stomatologiczna, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Radioterapia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia, Specjalista medycyny nuklearnej, Specjalista medycyny ogólnej, Stomatologia dziecięca, Stomatologia estetyczna, Stomatologia ogólna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Toksykologia kliniczna, Transfuzjologia kliniczna, Transplantologia kliniczna, Ultrasonografia, Urologia, Urologia dziecięca, Zdrowie publiczne

Dodatkowe informacje

1050zł