V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawów i Artroskopii

Rejestracja

Medisfera Spółka z o.o.
Branickiego 14/7
02-972 Warszawa
tel. 502646723
e-mail: biuro@medisfera.pl
strona www: http://www.artroskopia2019.pl/

Termin i miejsce

27.03.2020 − Hotel Mercure Warszawa Centrum, Złota 48/54, 00-120 Warszawa, woj. mazowieckie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
Przewodniczący komitetu naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk, Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Organizatorzy

Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego WUM Międzyleski Szpital Specjalistyczny
Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM
Lindleya 4, 02-005 Warszawa

Medisfera Spółka z o.o.
Branickiego 14/7, 02-972 Warszawa
tel. 502646723
e-mail: biuro@medisfera.pl

Tematyka

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

nie tak dawno, bo w październiku 2017 roku, uczestniczyliśmy w IV jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawów i Artroskopii. Pora na kolejne, V spotkanie z chirurgią stawów i artroskopią, tym razem w formie sympozjum o charakterze zarówno naukowym, jak i edukacyjnym, które zaplanowaliśmy w dniu 27 marca 2020 roku.

Tematem głównym zbliżającego się sympozjum będzie leczenie biologiczne narządu ruchu ze szczególnym położeniem akcentów na biologiczną rekonstrukcję stawów oraz na problemy artroskopowej naprawy uszkodzeń i chorób stawu biodrowego.

Odtworzenie uszkodzonych tkanek za pomocą metod biologicznych cieszy się w naszym środowisku coraz większym zainteresowaniem. Dotyczy to również stosowania komórek macierzystych różnego pochodzenia. Pomimo wielu kontrowersji wokół tej metody, pojawia się coraz więcej doniesień o możliwości sterowania tymi komórkami celem osiągnięcia pożądanego wyniku terapeutycznego. Na pewno leczenie metodami biologicznymi uszkodzeń tkanki łącznej stanowi jedno z ważniejszych zagadnień współczesnej ortopedii.

Artroskopia stawu biodrowego wzbudza szereg emocji w naszym środowisku. Wielu chirurgów jest zwolennikami tej metody, ale równie wielu uważa ją za mało skuteczną klinicznie. Wymiana doświadczeń kolegów zajmujących się artroskopowym leczeniem schorzeń stawu biodrowego umożliwi uściślenie wskazań do stosowania tej metody.

Zapraszamy do Warszawy 27 marca 2020 roku.

Z poważaniem,
Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Specjalizacje

Medycyna sportowa, Ortopedia i traumatologia, Rehabilitacja medyczna