II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne Choroby Przełyku i Żołądka

Rejestracja

Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.
ul. Skrajna 12-14
20-802 Lublin
tel. 81 446 98 12 fax: 81 470 93 04
e-mail: wydawnictwo@czelej.com.pl
strona www: www.czelej.com.pl
Zapisz się

Termin i miejsce

14−15.06.2019 − Collegium Maius, Jaczewskiego 4, Lublin, woj. lubelskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Przewodniczący komitetu naukowego:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

Organizatorzy

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków

Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr hab. Feliksa Skubiszewskiego

I Katedra Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej,

II Katedra i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera

Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.
ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
tel. 81 446 98 12 fax: 81 470 93 04
e-mail: wydawnictwo@czelej.com.pl
www.czelej.com.pl

Tematyka

PROGRAM
Sesja I PRZEŁYK BARRETTA
Podstawy patofizjologiczne rozwoju przełyku Barretta – prof. Grzegorz Wallner, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Podstawy molekularne przełyku Barretta – prof. Anita Gąsiorowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Przełyk Barretta a gruczolakorak przełyku – skrining, diagnostyka różnicowa – dr n. med. Władysław Januszewicz, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Instytutu Onkologii w Warszawie
Indywidualizacja terapii przełyku Barretta w zależności od stopnia zaawansowania zmian morfologicznych – dr hab. n. med. Tomasz Marek, ŚUM w Katowicach
Terapia spersonalizowana gruczolakoraka przełyku – dr hab. Rafał Stec, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sesja II POWIKŁANIA SEPTYCZNE W CHIRURGII PRZEŁYKU
Zespół Boerhavego – diagnostyka i terapia – dr hab. Janusz Włodarczyk, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zapalenie śródpiersia w przebiegu perforacji przełyku – prof. Tadeusz Orłowski, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Nieszczelności zespoleń po operacji wycięcia przełyku – problem interdyscyplinarny chirurga, anestezjologa, endoskopisty – dr hab. Tomasz Skoczylas, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Zasady postępowania jatrogennych w uszkodzeniach przełyku – prof. Krzysztof Grabowski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Szacowanie ryzyka powikłań pooperacyjnych i zgonu w chirurgii przełyku – prof. Jarosław Kużdżał, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sesja III CHOROBA WRZODOWA – PRZESZŁOŚĆ CZY STALE AKTUALNY PROBLEM KLINICZNY
Epidemiologia i współczesne podstawy patofizjologiczne choroby wrzodowej – prof. Barbara Skrzydło-Radomańska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Krwawienia z górnego odcinka układu pokarmowego pochodzenia trawiennego – prof. Tomasz Mach, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Współczesne zasady leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
a. Rola gastroenterologa – prof. Grażyna Rydzewska, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
b. Rola chirurga – prof. Antoni Czupryna, Dr Janusz Legutko, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Choroba wrzodowa a rak żołądka w XXI wieku – dr Halina Cichoż- Lach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sesja IV POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I TERAPII NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA
Wczesny rak żołądka – możliwe opcje terapeutyczne
a. Rola endoskopisty / gastroenterologa – dr n. med. Arkadiusz Bednarczuk, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
b. Rola endoskopisty / chirurga – dr hab. Witold Zgodziński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Limfoplazja w raku żołądka – znaczenie diagnostyki węzła wartowniczego i zakresu limfadenektomii – dr hab. Marek Sierżęga, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Resekcje wielonarządowe w raku żołądka – prof. Wojciech Kielan, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Chirurgiczne techniki minimalnie inwazyjne w terapii raka żołądka – prof. Wiesław Tarnowski, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Chirurgia robotowa w nowotworach żołądka – prof. Tomasz Rogula, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sesja V POSTĘPY W TERAPII SKOJARZONEJ NOWOTWORÓW PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA
Optymalna opcja terapii – przed-, około- i pooperacyjne leczenie skojarzone w raku przełyku – dr hab. Tomasz Skoczylas, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Optymalna opcja terapii – przed-, około- i pooperacyjne leczenie skojarzone w raku żołądka – prof. Piotr Kołodziejczyk, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rola wielodyscyplinarnej terapii w raku przełyku i żołądka – prof. Antoni Szczepanik, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Terapia celowana w nowotworach przełyku i żołądka
Indywidualizacja i personalizacja leczenia nowotworów przełyku i żołądka z perspektywy końca II dekady XXI wieku – prof. Piotr Richter, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalizacje

Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia stomatologiczna, Choroby płuc