IV Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej

Rejestracja

Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.
ul. Skrajna 12-14
20-802 Lublin
tel. 81 446 98 12 fax: 81 470 93 04
e-mail: wydawnictwo@czelej.com.pl
strona www: www.czelej.com.pl
Zapisz się

Termin i miejsce

27−28.09.2019 − HOTEL PRZYSTAŃ, Żeglarska 4, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Organizatorzy

Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr hab. Feliksa Skubiszewskiego

Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.
ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
tel. 81 446 98 12 fax: 81 470 93 04
e-mail: wydawnictwo@czelej.com.pl
www.czelej.com.pl

Tematyka

PIĄTEK, 27 września
Sesja I. Problemy chirurgii terenowej
Przewodniczący sesji: Prof. Adam Dziki, prof. Piotr Richter, dr Józef Kurek

Optymalny model organizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w Polsce – prof. Marek Jackowski, UMK w Toruniu, CM w Bydgoszczy
Podstawowe zadania szpitali terenowych w zakresie chirurgii ogólnej – dr Józef Kurek, SP ZOZ Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania jednostek chirurgii ogólnej – szpitale terenowe czy szpitale regionalne
– dr Marek Wesołowski, SGA Sp. z o.o., Warszawa
Problemy kadrowe i szkolenia specjalizacyjnego w szpitalach terenowych – dr Jerzy Friediger, CM UJ w Krakowie, NRL

Sesja II. Chirurgia wieku podeszłego
Przewodniczący sesji: prof. Maciej Michalik, prof. Radosław Owczuk, prof. Stanisław Głuszek

Terapia daremna w chirurgii wieku podeszłego – dr Krzysztof Graff, GUMed w Gdańsku
Ostre niedokrwienie jelit w wieku podeszłym – prof. Maciej Michalik, UWM w Olsztynie
Wiek a chirurgiczne leczenie nowotworów – prof. Piotr Richter, CM UJ w Krakowie
Możliwości i ograniczenia w chirurgicznym leczeniu stanów nagłych u pacjentów w wieku podeszłym, spojrzenie anestezjologa – prof. Radosław Owczuk, GUMed w Gdańsku
Powikłania chirurgii wieku podeszłego – prof. Stanisław Głuszek, UJK w Kielcach

Sesja III. Edukacyjna – Chirurgia praktyczna
Przewodniczący sesji: prof. Tomasz Banasiewicz, prof. Krzysztof Słowiński, prof. Tomasz Zubilewicz

Stopa cukrzycowa – prof. Tomasz Zubilewicz, UM w Lublinie
Terapia ran przewlekłych – prof. Jacek Karoń, UM w Poznaniu
Pacjent ze stomią – prof. Marek Szczepkowski, CMKP w Warszawie
Wskazania do operacji pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit – prof. Zbigniew Lorenc, ŚUM w Katowicach
Pierwsza pomoc w terapii oparzeń / wstrząs pooparzeniowy – prof. Krzysztof Słowiński, UM w Poznaniu
Zakażenie miejsca operowanego – prof. Tomasz Banasiewicz, UM w Poznaniu


SOBOTA, 28 września
Sesja IV. Chirurgia ogólna w kontekście nowo tworzonej Krajowej Sieci Onkologicznej
Przewodniczący sesji: prof. Piotr Czauderna, prof. Wojciech Kielan, prof. Krzysztof Paśnik

Koncepcja i organizacja funkcjonowania KSO – prof. Piotr Czauderna, GUMed w Gdańsku
Chirurgiczne leczenie nowotworów w jednostkach chirurgii ogólnej w stosunku do skali chirurgicznego leczenia nowotworów w Polsce – prof. Grzegorz Wallner, UM w Lublinie
Jakość leczenia nowotworów w jednostkach chirurgii ogólnej. Czy centra doskonałości poprawią wyniki chirurgicznego leczenia nowotworów? – prof. Adam Dziki
Chirurgia ogólna czy chirurgia onkologiczna – ta sama czy zupełnie inna dyscyplina zabiegowa? – prof. Wojciech Kielan
Czy pakiet onkologiczny poprawił wyniki leczenia nowotworów w Polsce? – prof. Wiesław Tarnowski, CMKP w Warszawie

Sesja V. Krajowy nadzór specjalistyczny w chirurgii ogólnej
Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia
Ankieta z działalności jednostek chirurgii ogólnej w 2018 roku – prof. Grzegorz Wallner, UM w Lublinie
Zmiany w zakresie systemu i programu szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii ogólnej – prof. Grzegorz Wallner, UM w Lublinie / prof. Andrzej Matyja, CM UJ w Krakowie

Specjalizacje

Chirurgia ogólna