Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Rejestracja

Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej
Staszica 16
20-081 Lublin
strona www: http://ortreh.pl/
Zapisz się

Termin i miejsce

05−07.12.2019 − Lubelskie Centrum Konferencyjne, Grottgera 2, 20-029 Lublin, woj. lubelskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Dr n. med. Jerzy Bednarski

Organizatorzy

Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej
Staszica 16, 20-081 Lublin

Tematyka

Tematyką konferencji jest leczenie nieoperacyjne, diagnostyka, opieka przed i pooperacyjna, stosowanie leków i zabiegów w wielu schorzeniach oraz prawne, psychologiczne, etyczne aspekty podjętych działań. Uczestnikami wygłaszającymi pracę podczas Konferencji mogą być osoby związane ze służbą zdrowia i prawem medycznym. Wydarzenie umożliwia prezentowanie oryginalnych prac badawczych, prac przeglądowych i poglądowych oraz opisów przypadku w formie ustnej lub plakatowej.

Komitet Naukowy przyzna nagrody dla prelegentów, a oprócz tego uczestnicy będą mieli okazję opublikowania punktowanej pracy naukowej w czasopiśmie lub rozdziału w monografii. Zapraszamy także do uczestnictwa w praktycznych warsztatach.

Na Konferencję zapraszamy do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w dniach 5-7 grudnia 2019 r. Zgłaszanie prac rozpoczyna się 1 czerwca 2019r.

Specjalizacje

Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia