Konferencja "Cukrzyca i ciąża"

Rejestracja

Klinika Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego
ul. Polna 33
60-535 Poznań
tel. 61 8419 302

Zapisz się

Termin i miejsce

16.11.2019 − Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego, Rokietnicka 8, 60-806 Poznań, woj. wielkopolskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Prof. dr hab. n med. Ewa Wender- Ożegowska

Organizatorzy

Klinika Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
tel. 61 8419 302

Tematyka

Ramowy program konferencji:

Otwarcie konferencji:

1/ „Czy nadszedł czas na nowe kryteria wyrównania cukrzycy przedciążowej – dane z badania CONCEPTT”

2/ „Nieinwazyjne systemy ciągłego monitorowania glikemii u ciężarnych”

I sesja

1/ „Nie tylko glikemia – metabolom i proteom u ciężarnych z PGDM”

2/”Matczyny mikrobiom a zdrowie noworodka w ciąży powikłanej cukrzycą przedciążową”

3/ „Ocena funkcji sercowo-naczyniowej u płodu w ciąży powikłanej IUGR”

4/ „Czy możemy wyeliminować preeklampsję, czy tylko jej zapobiegać w ciąży powikłanej cukrzycą”

5/ „ Duży płód a obumarcia wewnątrzmaciczne. Czy mamy odpowiednie narzędzia do monitorowania wzrastania płodu i nadzoru w ciąży powikłanej cukrzycą?”

II sesja

1/ „Hiperglikemia rozpoznana we wczesnej ciąży jako nowy problem kliniczny w medycynie matczyno-płodowej”

2/ „Hiperglikemia w ciąży a ryzyko kardiometaboliczne u kobiety – fragment większej układanki?”

3/ „Metody wspomaganego rozrodu i suplementacja drugiej fazy cyklu u kobiet chorujących na cukrzycę/otyłość”

4/ Operacje bariatryczne u kobiet z otyłością a ciąża”

5/ „Mikroskładniki w żywności przydatne w leczeniu diabesity” (+ inozytol)

Specjalizacje

Diabetologia, Położnictwo i ginekologia

Dodatkowe informacje

Opłata konferencyjna: 270 zł
Płatności prosimy dokonywać na poniższe konto:
Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Medycynie Rozrodu Człowieka
PKO BP II o/Poznań 53 1020 4027 0000 1902 0361 4419