XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Rejestracja

ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 4040
e-mail: kikchiroin@cm.umk.pl
strona www: http://www.ptchn.pl/

Termin i miejsce

03.10.2019 − 05.09.2019 − Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, https://www.bctw.pl/, ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Program:
https://ptchn2019.pl/program_szczegolowy
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Przewodniczący komitetu naukowego:
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 4040
e-mail: kikchiroin@cm.umk.pl
http://www.ptchn.pl/

Tematyka

3.10.2019
Sesja I. Blaski i cienie sali hybrydowej
Sesja II. Nowoczesne technologie w trudnej rewaskularyzacji – czy zawsze właściwe postępowanie?
Sesja III. Expert Panel Discussion
Sesja IV. Polskie wytyczne postępowania w chorobie tętnic kończyn dolnych (LEAD) w oparciu o wytyczne ESVS/ESC 2018 - punkt widzenia chirurga naczyniowego i kardiologa
Sesja V. Łuk aorty – nowe wyzwania i techniki leczenia
Sesja VI - Key Note Lecture
Sesja VII. Fast-track presentation session
4.10.2019
Sesja VIII. Spojrzenie ekspertów na chirurgię naczyniową
Sesja IX. Vascular Miscellanea
Sesja X. AAA and ThAAA
Sesja XI. ESVS/PSVS Aortic dissection
Sesja XII. Tętnice szyjne
Sesja XIII. Prezentacja nagrodzonych prac
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej
5.10.2019
Sesja XIV. Expert Panel Discussion
Sesja XV. Leczenie zachowawcze choroby tętnic obwodowych
Sesja XVI. Zespół stopy cukrzycowej i CLI
Sesja XVII. PTCHN/PTF. Update in Chronic Venous Disease

Specjalizacje

Chirurgia naczyniowa

Dodatkowe informacje

https://ptchn2019.pl/zakwaterowanie