24 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Rejestracja

CoWalski
al. Wielkopolska 29
60-603 Warszawa
tel. 576 954 917
e-mail: sympozjum@cowalski.pl
strona www: http://medtech.cowalski.pl/
Zapisz się

Termin i miejsce

12−14.11.2020 − Hotel STOK, ul. Jawornik 52A, 43-460 Wisła, woj. śląskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Dr. n. med. Michał Gałaszek
Przewodniczący komitetu naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Organizatorzy

CoWalski
al. Wielkopolska 29, 60-603 Poznań
tel. 576 954 917
e-mail: sympozjum@cowalski.pl
http://medtech.cowalski.pl/

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne PTK
Stawki 3 A lok. 1-2, 00-193 Warszawa
tel. 22 887 18 56
e-mail: zarzad.glowny@ptkardio.pl
http://www.ptkardio.pl/

Tematyka

Temat Sympozjum nawiązuje do podstaw naukowych rehabilitacji kardiologicznej i do
stosowania ich w praktyce klinicznej. Coraz częściej mówimy o opiece kompleksowej
w kardiologii, a to właśnie dobrze realizowana rehabilitacja kardiologiczna była i jest
najlepszym przykładem takiej opieki. Rehabilitacja kardiologiczna w każdej jej formie
realizacji: szpitalna, dzienna czy telerehabilitacja, jest filarem kompleksowego podejścia do
opieki nad osobą z chorobami sercowo-naczyniowymi. – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Anna
Jegier, Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK.
Wydarzenie, coroczne spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów
i dietetyków zajmujących się lub zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną odbędzie się
w Wiśle w hotelu Stok w dniach 12-14 listopada 2020 r.
Atrakcyjny program naukowy oraz atmosfera wczesnej wiosny i przepięknych
otaczających Wisłę-Ustroń Beskidów, będzie na pewno sprzyjać obradom. Zachęcamy do
udziału w Sympozjum!

Specjalizacje

Kardiologia, Rehabilitacja medyczna