IX Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK

Rejestracja

CoWalski
al. Wielkopolska 29
60-603 Poznań
tel. 576 954 917
e-mail: sympozjum@cowalski.pl
strona www: http://medtech.cowalski.pl/
Zapisz się

Termin i miejsce

19−20.06.2020 − Novotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94, 00-510 Warszawa, woj. mazowieckie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK

Organizatorzy

CoWalski
al. Wielkopolska 29, 60-603 Poznań
tel. 576 954 917
e-mail: sympozjum@cowalski.pl
http://medtech.cowalski.pl/

Tematyka

Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród pacjentów. To również
dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe
możliwości diagnostyki i leczenia. Eksperci coraz częściej mówią o konieczności opieki
kompleksowej nad pacjentami z niewydolnością serca.
Niewydolność serca to duży problem społeczny, z którego istnienia nie wszyscy
zdajemy sobie sprawę. Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na niewydolność serca może
sięgać miliona osób. Choroba ta prowadzi do postępującego uszkodzenia serca, coraz
częstszych hospitalizacji i zgonu. Rocznie na niewydolność serca umiera około 60.000 Polaków,
czyli ponad 160 osób dziennie. A przecież niewydolność serca umiemy skutecznie
diagnozować i leczyć, a dzięki temu znacznie spowolnić jej przebieg. To kwestia objęcia opieką
chorych zagrożonych lub już cierpiących na niewydolność serca właściwą, wielokierunkową
opieką.
O tym jak kompleksowo i skutecznie leczyć pacjentów z niewydolnością serca będą
dyskutować eksperci, podczas IX Konferencji Sekcji Niewydolności Serca Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego która odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2020 roku w
Warszawie. Spotkanie dedykowane jest lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom,
psychologom oraz studentom zainteresowanym niewydolnością serca jak również okazją do
wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.
O planowanym przebiegu IX Konferencji Sekcji Niewydolności Serca opowiada
Przewodniczący Sekcji Niewydolności Serca PTK – dr hab. med. Przemysław Leszek, prof. IK –
„Spotkanie rozpoczną warsztaty, w których eksperci przedstawią niuanse badania EKG i ECHO
w grupie chorych z niewydolnością serca. W trakcie spotkania prowadzone będą nie tylko
klasyczne dydaktyczne sesje wykładowe, ale równolegle omawiane i dyskutowane będą
również nietypowe przypadki pacjentów z niewydolnością serca. Skorzystać będzie też można
z warsztatów poświęconych terapii nerkozastępczej, wentylacji czy kontroli wszczepialnych
urządzeń do elektroterapii. Uzupełnieniem będą własne prace badawcze – zgłaszane przez
uczestników, a prezentowane w formie moderowanych wystąpień omawiających prezentacje
plakatowe.”

Specjalizacje

Kardiologia