Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2020

Rejestracja

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. 61 869 23 35
strona www: www.mtp.pl

Termin i miejsce

01−03.09.2020 − Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, woj. wielkopolskie

Organizatorzy

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. 61 869 23 35
/www.mtp.pl

Tematyka

Szanowni Państwo

z uwagi na stan podwyższonej gotowości w służbach medycznych w Polsce związany z występującymi na świecie oraz w państwach Europy zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w dniu wczorajszym Główny Inspektor Sanitarny wydał oficjalny komunikat zawierający rekomendację o następującej treści:

„Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.” (Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych – koronawirus; 02.03.2020)

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego Zarząd MTP podjął decyzję o przesunięciu terminu Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED na dni od 1 do 3 września 2020 roku.


Cyberbezpieczeństwo i informatyzacja w ochronie zdrowia, strefa start-upów, oferta programowa dla sektora rehabilitacji – to tylko niektóre z planowanych tematów targów SALMED 2020. Pod lupą ekspertów znajdą się zmiany w Prawie zamówień publicznych, nie zabraknie także rozwiązań ułatwiających placówkom medycznym wybór sprzętu. Projekt wspierany jest przez kluczowe organizacje medyczne.

SALMED to największe w Polsce targi sprzętu medycznego gromadzące liderów rynku. Ich najbliższa edycja odbędzie się 18-20 marca 2020. To doskonałe miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy. Bogatemu programowi wydarzeń towarzyszy wystawa oferty producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a także sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego. Menedżerów szpitali oraz wszystkie osoby zainteresowane postępem medycyny i aktualnymi zmianami w ochronie zdrowia przyciąga do Poznania cykl bezpłatnych szkoleń, konferencji i warsztatów będących wizytówką Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED.