XVI Warsztaty Szkoleniowe "Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej"

Rejestracja

Fundacja "Centrum Mikrobiologii Klinicznej"
ul.Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. kom. 884 057 154
e-mail: zkowalewska@fundacjacmk.pl
strona www: www.fundacjacmk.pl

Termin i miejsce

03−05.04.2020 − Hotel Sheraton, ul.Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, woj. mazowieckie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Prof.dr hab.n.med. Waleria Hryniewicz
Przewodniczący komitetu naukowego:
Prof.dr hab.n.med. Waleria Hryniewicz

Organizatorzy

Fundacja "Centrum Mikrobiologii Klinicznej"
ul.Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
tel. kom. 884 057 154
e-mail: zkowalewska@fundacjacmk.pl
www.fundacjacmk.pl

Tematyka

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność poinformować, że kolejne XVI Warsztaty Szkoleniowe „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” odbędą się w Warszawie w dniach 3-5 kwietnia 2020 r. w Hotelu Sheraton. Poświęcone one zostaną w całości zagadnieniom związanym z antybiotykami tj. charakterystyce tej grupy leków, mechanizmom oporności, właściwemu oznaczaniu lekowrażliwości i interpretacji wyników. Ważna część Szkoły poświęcona będzie interpretacji antybiogramu, a także współpracy na linii mikrobiolog – farmaceuta (farmakolog) – lekarz.

Z poważaniem
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

PROGRAM

DZIEŃ I – PIĄTEK 03.04.2020

11:00 – 13:00 Rejestracja uczestników

13:00 – 14:00 obiad

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe I
Tytuł: Antybiotyki – podział, mechanizmy działania i oporność
Przewodniczą: M. Gniadkowski, D. Żabicka
14:00 – 14:15 Powitanie i otwarcie Wiosennej Szkoły Mikrobiologii Klinicznej
Waleria Hryniewicz (Warszawa)
14:15 – 14:45 Dlaczego tegoroczna Szkoła poświęcona jest wyłącznie antybiotykoterapii?
Waleria Hryniewicz (Warszawa)
14:45 – 15:45 Kluczowe mechanizmy lekooporności u ziarenkowców Gram-dodatnich (MRSA, VISA, VRE, LRE, MLSb)
Dorota Żabicka (Warszawa)

15:45 – 16:00 przerwa kawowa

16:00 – 18:15 Kluczowe mechanizmy oporności u pałeczek Gram-ujemnych (ESBL, AmpC, CPE)
Marek Gniadkowski, Elżbieta Literacka(Warszawa)
18:15 – 18:30 Pytania testowe i dyskusja

20:00 – 22:00 kolacja

DZIEŃ II – SOBOTA 04.04.2020

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe II
Tytuł: Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów
Przewodniczą: A. Skoczyńska, E. Młodzińska
08:00 –09:45 Metody oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów i kontrola jakości
Ewa Młodzińska, Karolina Węgrzyńska, Joanna Rybicka, Anna Mikołajczyk (Warszawa)
09:45 – 10:30 Sytuacje szczególne (P. aeruginosa, Neisseria spp., Haemophilus spp., S.pneumoniae)
Anna Skoczyńska, Marlena Kiedrowska (Warszawa)

10:30 – 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 12:00 Antybiotyki przeciwgrzybicze i oznaczanie lekowrażliwości grzybów
Beata Sulik-Tyszka (Warszawa)
12:00 – 12:30 Badanie synergizmu antybiotyków
Dorota Żabicka (Warszawa)
12:30 – 13:00 Pytania testowe i dyskusja

13:00 – 14:00 obiad

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe III
Tytuł: Terapia zakażeń
Przewodniczą: T. Ozorowski, Ł. Hońdo
14:00 – 15:00 Optymalna terapia zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie
W. Hryniewicz (Warszawa), T. Ozorowski (Poznań)
15:00 – 16:00 Optymalna terapia zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-ujemne
W. Hryniewicz (Warszawa), T. Ozorowski (Poznań)

16:00 – 16:30 przerwa kawowa

16:30 – 18:00 Rola mikrobiologa i farmaceuty w konsultacji leczenia zakażeń
K. Pawlik (Warszawa), L. Hońdo (Kraków)
18:00 – 18:30 Pytania testowe i dyskusja

20:00 – 22:00 kolacja

DZIEŃ III - NIEDZIELA 05.04.2020

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe IV
Tytuł: Antybiogram - jak raportować
Przewodniczą: K. Dzierżanowska-Fangrat, W. Hryniewicz
08:00 – 10:30 Jak powinien wyglądać antybiogram?
K. Dzierżanowska-Fangrat, K. Pawlik, D. Żabicka, W. Hryniewicz (Warszawa)
10:30 – 12:00 Mapa mikrobiologiczna szpitala i co ona oznacza ?
K. Pawlik, W. Hryniewicz (Warszawa)
12:00 – 12:30 Pytania testowe i dyskusja
12:30 – 13:00 Podsumowanie i zakończenie szkoły

13:00 – 14:00 obiad

Specjalizacje

Alergologia, Anestezjologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Balneologia i medycyna fizykalna, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Diagnostyka obrazowa, Endokrynologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Epidemiologia, Farmakologia kliniczna, Foniatria, Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca, Genetyka kliniczna, Geriatria, Ginekologia dziecięca, Ginekologia onkologiczna, Hematologia, Hipertensjologia, Immunologia kliniczna, Intensywna terapia, Kardiochirurgia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Medycyna estetyczna, Medycyna fizykalna, Medycyna kolejowa, Medycyna lotnicza, Medycyna morska i tropikalna, Medycyna paliatywna, Medycyna pracy, Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Medycyna sądowa, Medycyna sportowa, Medycyna szkolna, Medycyna transportu, Mikrobiologia lekarska, Nefrologia, Nefrologia dziecięca, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Neuropatologia, Okulistyka, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Ortodoncja, Ortopedia i traumatologia, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Patomorfologia, Pediatria, Pediatria metaboliczna, Perinatologia, Periodontologia, Pielęgniarstwo i położnictwo, Położnictwo i ginekologia, Protetyka stomatologiczna, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Radioterapia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia, Specjalista medycyny nuklearnej, Specjalista medycyny ogólnej, Stomatologia dziecięca, Stomatologia estetyczna, Stomatologia ogólna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Toksykologia kliniczna, Transfuzjologia kliniczna, Transplantologia kliniczna, Ultrasonografia, Urologia, Urologia dziecięca, Zdrowie publiczne