Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIDZENIE 20/20

Rejestracja

InspireCongress sp. z o. o.
Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
tel. 780 90 52
e-mail: biuro@inspirecongress.pl
strona www: inspirecongress.pl

Termin i miejsce

24−25.04.2020 − Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań, woj. wielkopolskie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. Marcin Stopa, dr hab. Wojciech Warchoł
Przewodniczący komitetu naukowego:
prof. dr hab. Marcin Stopa, dr hab. Wojciech Warchoł

Organizatorzy

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław
tel. +48 71 780 90 52
e-mail: fundacja@fundacjanauki.pl
www.fundacjanauki.pl

InspireCongress sp. z o. o.
Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
tel. 780 90 52
e-mail: biuro@inspirecongress.pl
inspirecongress.pl

Katedra Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań
tel. 061 8547362, 8547364
e-mail: opto@ump.edu.pl
http://www.optometria.amp.edu.pl

Tematyka

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Sprawne funkcjonowanie układu wzrokowego człowieka jest istotnym czynnikiem warunkującym możliwość edukacji, rozwoju i odczuwanie dobrej jakości życia. Dlatego narząd wzroku, jak i proces widzenia jest w centrum zainteresowania różnych specjalistów. Niewątpliwie interdyscyplinarne i kompleksowe podejście do opieki nad widzeniem pacjentów jest kluczem do sukcesu. Taki charakter postępowania warunkowany jest współpracą specjalistów w zakresie różnych profesji między innymi optometrystów, okulistów, ortoptystów, optyków, naukowców, czy psychologów. Wydarzenie na które Państwa zapraszamy będzie sposobnością do przyjrzenia się wybranym zagadnieniom z zakresu opieki nad układem wzrokowym z różnych perspektyw. Wykłady będą prowadzone zarówno przez zagranicznych, jak polskich wykładowców. Tematami wiodącymi konferencji będą: wcześniactwo i jego konsekwencje z punktu widzenia optometrysty i okulisty, zaburzenia wzrokowe i postępowanie u pacjentów z ADD, ADHD, autyzmem, czy zespołem Downa, wyzwania dla współczesnej optometrii i okulistyki jakie stawia przed nami opieka nad pacjentem geriatrycznym oraz tematyka sztucznej inteligencji stosowanej w diagnostyce, soczewek relaksacyjnych, chirurgii refrakcyjnej. Nie zabraknie również zagadnień z zakresu psychologii przydatnych z punktu widzenia specjalisty zajmującego się wzrokiem. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania wyników badań naukowych prowadzonych w zakresie szeroko pojętej nauki o widzeniu.


Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

prof. dr hab. Marcin Stopa, dr hab. Wojciech Warchoł

Specjalizacje

Okulistyka