Szkolenie dla przedstawicieli szpitali nt. rekomendacji ECDC dotyczącej badania punktowego występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków w europejskich szpitalach pracujących w trybie ostro dyżurowym

Rejestracja

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Narodowy Instytut Leków
Chełmska 30/34
00-773 Warszawa
tel. 22 841 12 22; 22 841 33 67
e-mail: m.bukat@nil.gov.pl; a.olczak@nil.gov.pl
strona www: http://antybiotyki.edu.pl/dokumenty/program-pps/

Termin i miejsce

27−28.03.2020 − Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Przewodniczący komitetu naukowego:
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

Organizatorzy

Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Narodowy Instytut Leków
Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
tel. 22 841 12 22
e-mail: m.bukat@nil.gov.pl; a.olczak@nil.gov.pl
www.antybiotyki.edu.pl

Tematyka

Europejskie badanie punktowe występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków w europejskich szpitalach pracujących w trybie ostro dyżurowym: cele, założenia, wprowadzenie do metodologii badania, protokół badania, definicje przypadków zakażeń, prowadzeni i organizacja badania PPS na szczeblu lokalnym, interpretacja wyników badania PPS

Punkty edukacyjne

Wg liczby godzin w programie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Specjalizacje

Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Epidemiologia, Farmakologia kliniczna, Intensywna terapia, Pediatria, Pielęgniarstwo i położnictwo

Dodatkowe informacje

Udział w warsztatach jest bezpłatny, nocleg i dojazd uczestnicy rezerwują we własnym zakresie