Point-of-Care USG: eFAST/BLUE. Kurs podstawowy.

Rejestracja


tel. 22 572 03 15
e-mail: edukacja@csmiwum.pl
strona www: csmiwum.pl

Termin i miejsce

21.08.2020 − Centrum Symulacji Medycznych WUM, ul. Banacha 1a, Blok C, 02-091 Warszawa,
26.09.2020 − Centrum Symulacji Medycznych WUM, ul. Banacha 1a, Blok C, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr Marcin Kaczor
Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
dr Marcin Kaczor
Przewodniczący komitetu naukowego:
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

Organizatorzy

Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
e-mail: edukacja@csmiwum.pl
csmiwum.pl

Tematyka

Kierownik naukowy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

Wykładowcy i instruktorzy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
lek. Bartosz Sadownik
lek. Mateusz Zawadka
lek. Mateusz Gutowski

Kurs dedykowany jest dla osób dopiero rozpoczynających pracę z ultrasonografią oraz dla osób wykorzystujących w pracy USG, ale nie mających doświadczenia w badaniu chorych w stanach nagłych.

Warsztaty prowadzone w 4-osobowych grupach. Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne NIL i zaświadczenie.

Program Kursu

8:30-9:00 Rejestracja uczestników.
9:00-09:10 Powitanie uczestników. Wstęp.
9:10-9:30 Podstawy ultrasonografii. Gałkologia, czyli jak zacząć badać?
9:30-9:50 Anatomia w ultrasonografii.
9:50-10:20 Protokół FAST
10:20-10:30 „Jak to opisać? Nie jestem radiologiem!” Tworzenie dokumentacji medycznej po badaniu POCUS. Opinia prawna.
10:30-10:50 Przerwa kawowa
Warsztaty 10:50-13:20 Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami – Protokół FAST.
13:20-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-14:20 Protokół BLUE
14:20-14:30 Panel dyskusyjny
14:30-14:40 Jak rozwijać zdobyty umiejętności? Tworzenie indywidualnego programu rozwoju w oparciu o system Personalized Ultrasound Skills Evaluation.
14:40-14:50 Przerwa kawowa
Warsztaty 14:50 – 16:10 Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami – Protokół BLUE
16:10-16:30 Powtórzenie zdobytych umiejętności. Pytania uczestników.
16:30-16:45 Podsumowanie, test i zakończenie kursu.
PoCUS = Point-of-Care Ultrasound
FAST = Focused Assessment with Sonography in Trauma
BLUE = Bedside Lung Ultrasound in Emergency

Personalized Ultrasound Skills Evaluation – system oparty o identyfikacje indywidualnych potrzeb i celów edukacyjnych oraz strategii ich rozwoju w oparciu o już dostępne struktury organizacji pracy i wyposażenie sprzętowe. Jest założeniem systematycznego zdobywania doświadczenia w warunkach niedoboru czasu na rozszerzone szkolenia oraz stałej weryfikacji umiejętności. Celem PUSE jest pozyskanie rzeczywistych korzyści w codziennej praktyce klinicznej takich jak: skrócenie czasu od objawów do rozpoznania, ograniczenie zlecanych badań dodatkowych, zwiększenie trafności diagnostycznej w następstwie której zwiększa się bezpieczeństwo pacjentów.

Cena kursu: 1200 zł.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerem technologicznym kursu jest Siemens Healthineers.

Punkty edukacyjne

Za udział w kursie przysługują punkty edukacyjne

Specjalizacje

Anestezjologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Choroby płuc

Dodatkowe informacje

Paring bezpłatny