Point-of-Care USG: RUSH/FATE. Kurs zaawansowany.

Rejestracja


tel. 22 572 03 15
e-mail: edukacja@csmiwum.pl
strona www: csmiwum.pl

Termin i miejsce

22.08.2020 − Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM, ul. Banacha 1a, Blok C, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
27.09.2020 − Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM, ul. Banacha 1a, Blok C, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
dr Marcin Kaczor
Przewodniczący komitetu naukowego:
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

Organizatorzy

Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
e-mail: edukacja@csmiwum.pl
csmiwum.pl

Tematyka

Kierownik naukowy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

Wykładowcy i instruktorzy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
dr n.med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
lek. Bartosz Sadownik
lek. Mateusz Zawadka

Kurs dedykowany jest dla osób wykonujących podstawowe badanie ultrasonograficzne u chorych w stanach nagłych oraz pragnących rozszerzyć swoje umiejętności o zaawansowane protokoły badań.

Warsztaty prowadzone w 4-osobowych grupach. Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne NIL i zaświadczenie.

Program Kursu

8:30-9:00 Rejestracja uczestników.
9:00-09:15 Powitanie uczestników. Wstęp.
9:15-9:35 Anatomia w ultrasonografii.
9:35-10:25 Podstawy badania echokardiograficznego. Protokół FATE
10:25-10:35 „Jak to opisać? Nie jestem kardiologiem!” Tworzenie dokumentacji medycznej po badaniu POCUS. Opinia prawna.
10:35-10:55 Przerwa kawowa
Warsztaty 10:55-13:20 Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami – Protokół FATE
13:20-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-14:20 Więcej niż FAST. Protokół RUSH
14:20-14:30 Panel dyskusyjny
14:30-14:40 Porównanie protokołów badań POCUS: FAST / BLUE / RUSH / FEEL / FEER / FATE. Jak rozwijać zdobyte umiejętności? Tworzenie indywidualnego programu rozwoju w oparciu o system Personalized Ultrasound Skills Evaluation. Panel dyskusyjny.
Warsztaty 14:40-16:40 Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami – Protokół RUSH
16:40-17:00 Powtórzenie zdobytych umiejętności. Pytania uczestników. Test.
17:00-17:10 Zakończenie kursu.
Personalized Ultrasound Skills Evaluation – system oparty o identyfikacje indywidualnych potrzeb i celów edukacyjnych oraz strategii ich rozwoju w oparciu o już dostępne struktury organizacji pracy i wyposażenie sprzętowe. Jest założeniem systematycznego zdobywania doświadczenia w warunkach niedoboru czasu na rozszerzone szkolenia oraz stałej weryfikacji umiejętności. Celem PUSE jest pozyskanie rzeczywistych korzyści w codziennej praktyce klinicznej takich jak: skrócenie czasu od objawów do rozpoznania, ograniczenie zlecanych badań dodatkowych, zwiększenie trafności diagnostycznej w następstwie której zwiększa się bezpieczeństwo pacjentów.

Cena kursu: 1200 zł.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerem technologicznym kursu jest Siemens Healthineers.

Punkty edukacyjne

Za udział w kursie przysługują punkty edukacyjne

Specjalizacje

Anestezjologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Choroby płuc, Kardiologia, Medycyna ratunkowa

Dodatkowe informacje

Bezpłatny parking dla uczestników.