Naruszenia praw pacjenta i ich prawne konsekwencje – jak ich unikać?

Rejestracja

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej
Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
tel. (22) 559-13-10
e-mail: szkolenia@nil.org.pl

Termin i miejsce

11.12.2023

Organizatorzy

Naczelna Izba Lekarska
Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. 22/5591310, 22/5591344
e-mail: sekretariat@hipokrates.org
www.nil.org.pl

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej
Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. (22) 559-13-10
e-mail: szkolenia@nil.org.pl

Tematyka

Wykładowca:

adw. Karol Kolankiewicz - specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych i odszkodowawczych oraz w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych; od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor publikacji dla samorządu lekarskiego i czasopism medycznych.
mgr. Anna Karkut - ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a także Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostce Samorządu Terytorialnego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Celem szkolenia jest omówienie problematyki odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarza za naruszenie prawa do informacji, prawa do poszanowania godności, prawa do intymności, prawa do prywatności - z przykładami i orzecznictwem.

Prowadzący: adw. Karol Kolankiewicz, mgr. Anna Karkut

Szkolenie on-line

11.12.2023

godz. 17:00-20:00

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/842-naruszenia-praw-pacjenta-i-ich-prawne-konsekwencje-jak-ich-unikac

Punkty edukacyjne

3