Leczenie bólu u chorych na nowotwory

Rejestracja

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej
Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
tel. (22) 559-13-10
e-mail: szkolenia@nil.org.pl

Termin i miejsce

14.12.2023

Organizatorzy

Naczelna Izba Lekarska
Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. 22/5591310, 22/5591344
e-mail: sekretariat@hipokrates.org
www.nil.org.pl

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej
Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. (22) 559-13-10
e-mail: szkolenia@nil.org.pl

Tematyka

Wykładowcy:

dr hab. n. med. Renata Zajączkowska - Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, od 2014 roku także w Poradni leczenia Bólu tego Szpitala. Jest koordynatorem Pododdziału Nadzoru Pooperacyjnego Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Program już wkrótce!Szkolenie realizowane będzie w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Badania Bólu.

Wykładowcy: dr hab. n. med. Renata Zajączkowska

szkolenie on-line

14.12.2023

godz. 18:00-20:00