Antybiotykooporność w praktyce lekarza POZ

Rejestracja

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej
Jana III Sobieskiego 110
00-764
tel. (22) 559-13-10
e-mail: szkolenia@nil.org.pl
strona www: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkoleni...

Termin i miejsce

13.12.2023 − online, cała Polska,

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej

Organizatorzy

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej
Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. (22) 559-13-10
e-mail: szkolenia@nil.org.pl

Tematyka

Wykładowca: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat - Członek Zespołu ds. Racjonalnej Antybiotykoterapii IPCZD, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD i Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych IPCZD. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1997 roku pracuje w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób infekcyjnych oraz prowadzi badania nad patogenezą zakażeń i mechanizmami lekooporności drobnoustrojów. Jest autorką lub współautorką ponad 100 prac naukowych, w tym publikacji dotyczących terapii zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. Obecnie jest członkiem Zespołu ds. Racjonalnej Antybiotykoterapii IPCZD oraz pełni funkcję kierownika Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD i Działu Kontroli Zakażeń Szpitalnych IPCZD. W latach 2018-2022 była konsultantem krajowym w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Program:
1) Przyczyny narastania oporności - błędy antybiotykoterapii;
2) Sposoby ograniczania lekooporności - w tym rola badań diagnostycznych;
3) Optymalny wybór leczenia empirycznego i celowanego.

Partnerem szkolenia jest MedTech Polska.

Wykładowca: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

szkolenie on-line

13.12.2023

godz. 18:00-20:00

Punkty edukacyjne

2