Szkolenie dla pielęgniarek diabetologicznych pod patronatem Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii (PFED) Stopa cukrzycowa wyzwaniem XXI wieku

Wczytywanie danych...

Rejestracja

CEMED Sp. z o.o. Centrum Edukacji Medycznej
Pory 78 lok. 6 p. VI
02-757 Warszawa
tel. 22 355 85 01, fax 22 355 85 18, 355 85 19
e-mail: cemed@cemed.pl
strona www: http://www.cemed.pl/spotkania/2012/scw/formular...

Termin i miejsce

21.04.2012 − Medyczne Centrum Konferencyjne, Pory 78, 02-757 Warszawa, woj. mazowieckie

Komitety

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
Karolina Sawczuk
Przewodniczący komitetu naukowego:
Dr n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Mirosława Młynarczuk

Organizatorzy

CEMED Sp. z o.o. Centrum Edukacji Medycznej
W. Broniewskiego 89, 01-876 Warszawa
tel. 22 633 83 51, fax 22 355 85 18
e-mail: cemed@cemed.pl
http://cemed.pl/

Tematyka

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniu z zakresu zespołu stopy cukrzycowej. Szkolenie odbędzie się pod czujną opieką merytoryczną pań z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM dr n. med. Beaty Mrozikiewicz-Rakowskiej i specjalisty pielęgniarstwa diabetologicznego Mirosławy Młynarczuk – od lat zajmujących się leczeniem osób z powikłaniami cukrzycy.
Zespół stopy cukrzycowej to jedno z najpoważniejszych powikłań, jakie może wystąpić
u pacjenta chorującego na cukrzycę. Statystycznie u 6 do 10% chorych z tej grupy powstaje zespół stopy cukrzycowej. Zdrowie osób dotkniętych tym schorzeniem zależy od prawidłowo prowadzonego leczenia cukrzycy, ale też od prawidłowej pielęgnacji stóp, zwłaszcza
w odpowiednim zaopatrywaniu owrzodzeń.
Podczas szkolenia pokażemy Państwu:
• jak znaczącą rolę w leczeniu stopy cukrzycowej odgrywa pielęgniarka;
• jak prawidłowo należy wykonać zabieg opracowania rany w zależności od jej etiologii;
• przy wykorzystaniu jakich środków pielęgnacyjnych należy prowadzić działania prewencyjne
• jak powinien pracować zespół pielęgniarka – lekarz, by terapia chorego, często bardzo trudna, przebiegała pomyślnie.

Program
09.30 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
10.00 – 12.30 Blok zajęć teoretycznych
10.10 – 10.30 Działalność edukacyjna Stowarzyszenia: Polska Federacja Edukacji
w Diabetologii na przełomie sześciu lat
mgr Alicja Szewczyk (przewodnicząca PFED)
10.30 - 11.30 Jak rozpoznać zespół stopy cukrzycowej - praktyczne wskazówki
diagnostyczne
dr med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
11.30 - 12.30 Postępowanie pielęgniarskie w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej
specjalista piel. diabet. Mirosława Młynarczuk
12.30 - 13.00 Przerwa
13.00 - 14.20 Warsztaty
13.00 – 13.30 Badania przesiewowe w diagnostyce zespołu stopy cukrzycowej
dr med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
13.30 - 14.00 Zasady opracowania rany w zespole stopy cukrzycowej
specjalista piel. diabet. Mirosława Młynarczuk
14.00 Czas na dyskusję
14.15 Zakończenie szkolenia, rozdanie dyplomów.
Uczestnikom wręczymy dyplomy udziału.

Specjalizacje

Diabetologia, Pielęgniarstwo i położnictwo