VI Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych

Wczytywanie danych...

Rejestracja

VM Media Sp. z o.o. VM Group sp.k.
Świętokrzyska 73
80-180 Gdańsk
tel. 58 320 94 94
e-mail: viamedica@viamedica.pl
strona www: www.viamedica.pl

Termin i miejsce

01.03.2014 − Sheraton Poznan Hotel, Bukowska 3/9, 60-809 Poznań, woj. wielkopolskie

Komitety

Przewodniczący komitetu naukowego:
Prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik

Organizatorzy

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań

VM Media Sp. z o.o. VM Group sp.k.
Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
tel. 58 320 94 94
e-mail: viamedica@viamedica.pl
www.viamedica.pl

Tematyka

09:00–10:10 Sesja 1. Nadciśnienie tętnicze — standardy terapii w 2014 roku. Indywidualizacja leczenia
09:00–09:20 Nadciśnienie tętnicze współwystępujące z cukrzycą
prof. dr hab. n. med. Danuta Pupek-Musialik
09:20–09:40 Leczenie chirurgiczne nadciśnienia naczyniowo-nerkowego
prof. dr hab. n. med. Robert Juszkat
09:40–10:00 Nadciśnienie tętnicze hormonozależne a zaburzenia metaboliczne — perspektywy na 2014 rok
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
10:00–10:10 Dyskusja

10:10–11:20 Sesja 2. Standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń gospodarki lipidowej
w codziennej praktyce. Eksperci lekarzom praktykom
10:10–10:30 Kompleksowa diagnostyka i terapia hipercholesterolemii rodzinnej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
10:30–10:50 Leczenie dyslipidemii w zespole metabolicznym — co nowego w 2014 roku?
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
10:50–11:10 Postępy niefarmakologicznego leczenia dyslipidemii
prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski
11:10–11:20 Dyskusja

11:20–11:40 Przerwa

11:40–12:40 Sesja 3. Cukrzyca typu 2 — postępy w diagnostyce i terapii w 2014 roku.
Interaktywny panel edukacyjny
11:40–12:10 Sesja satelitarna AstraZeneca. Wpływ inhibitorów SGLT-2 na kontrolę glikemii, masę ciała
i ciśnienie tętnicze – półtoraroczne doświadczenia z dapaglifozyną
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
12:10–12:30 Rola wysiłku fizycznego w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy typu 2
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
12:30–12:40 Dyskusja

12:40–13:50 Sesja 4. Otyłość. zasady postępowania w 2014 roku w świetle wytycznych Europejskiego
Towarzystwa Badań nad Otyłością. Warsztaty dla lekarzy praktyków
12:50–13:00 Otyły chory z nadciśnieniem tętniczym
dr n. med. Katarzyna Musialik
13:00–13:20 Leczenie otyłości u pacjenta z alergią pokarmową
dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
13:20–13:40 Farmakologiczne leczenie otyłości — czy są nadzieje na przyszłość?
prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
13:40–13:50 Dyskusja

13:50–14:20 Sesja 5. Profilaktyka przeciwkrzepliwa w 2014 roku. Najczęstsze problemy i wyzwania
13:50–14:10 Postępy w leczeniu przeciwkrzepliwym w migotaniu przedsionków
prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek
14:10–14:20 Dyskusja

14:20–15:00 Przerwa

15:00–15:50 Sesja 6. Zaburzenia płodności a zaburzenia metaboliczne
— standardy diagnostyczne i terapeutyczne
15:00–15:20 Zaburzenia potencji w otyłości — znaczenie kliniczne
dr hab.n. med. Paweł Bogdański
15:20–15:40 Zespół wielotorbielowatych jajników
dr hab. n. med. Dominik Rachoń
15:40–15:50 Dyskusja

Specjalizacje

Choroby wewnętrzne, Diabetologia