I Konferencja Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce

Rejestracja

Via Medica sp. z o.o. VM Group Sp. k.
Świętokrzyska 73
80–180
tel. 58 320 94 94, fax: 58 320 94 60
e-mail: geriatria@viamedica.pl
strona www: www.geriatria.viamedica.pl

Termin i miejsce

21.02.2014 − 22.02.2014 − Hotel Galaxy, Gęsia 22A, 31-535 Kraków, woj. małopolskie

Komitety

Przewodniczący komitetu naukowego:
dr hab. n. med. Barbara Gryglewska

Organizatorzy

VM Media sp. z o.o. VM Group sp. komandytowa
Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel. 58 320 94 94, fax: 58 320 94 60
e-mail: viamedica@viamedica.pl
www.viamedica.pl

Tematyka

Podczas dwudniowej konferencji poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu medycyny wieku starszego.

Ze względu na złożony charakter dziedziny medycyny, jaką jest geriatria, oraz potrzebę podejścia do tematu opieki nad osobami starszymi w sposób całościowy, konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.

Wykłady doświadczonych specjalistów geriatrii będą dotyczyły m.in.: problemów z zakresu schorzeń neurologii, psychiatrii, kardiologii, diabetologii, reumatologii, urologii, rehabilitacji oraz leczenia farmakologicznego pacjentów w starszym wieku.

Specjalizacje

Diabetologia, Geriatria, Kardiologia, Neurologia, Rehabilitacja medyczna, Urologia