Kontrowersje w psychiatrii 2019 – XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Neurologia 2019 – udział w wykładach

Szanowni Państwo!

Uczestników XI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kontrowersje w psychiatrii 2019” informujemy o możliwości skorzystania, w ramach opłaty konferencyjnej, z wykładów na trwającej równolegle konferencji Neurologia 2019.

Program konferencji Neurologia 2019

Zaświadczenia o uczestnictwie będą wydawane tylko za jedną, opłaconą konferencję.