II Kongres Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego

Program

Program Kongresu nie jest ostateczny i może ulec zmianie.

Piątek, 18 października

8.00 Rejestracja uczestników

9.00–11.00 Blok warsztatowy
Obsługa portu dożylnego
Opieka nad cewnikiem do hemodializy
Opieka nad cewnikiem PICC
Kaniulacja żył pod kontrolą USG
Zapobieganie zakażeniom związanym z cewnikiem centralnym – rozwiązania firmy ARROW® Dostęp doszpikowy ARROW® EZ-IO®

(szczegóły)

11.00–12.10 Sesja inauguracyjna
Powitanie uczestników: Krzysztof Letachowicz, Małgorzata Misiak

Dostęp naczyniowy i niewydolność serca – problem interdyscyplinarny
Piotr Ponikowski

Optimisation of Access Care: The Value of Vascular Access Coordinator
Maria Teresa Parisotto

12.10–12.40Przerwa

12.40–14.00 Sesja I
Koronarografia i elektrostymulacja u pacjenta z przewlekłą niewydolnością żylną tzw. „konflikt naczyniowy”
Wiktor Kuliczkowski

Cewnik wieloświatłowy, czy wiele cewników – problemy z dostępem naczyniowym u pacjenta na OIT
Bartosz Kudliński

Zastosowanie USG w dostępach naczyniowych
Tomasz Czarnik

Nasze „ciała obce” w układzie naczyniowym
Andrzej Kutarski

14.00–14.50Przerwa obiadowa

14.50–16.10 Sesja II
Obwodowy dostęp dożylny w praktyce klinicznej
Maria Budnik-Szymoniuk

Konsekwencje nakłucia tętnicy
Michał Leśniak

Długoterminowe i pośrednie dostępy dożylne u pacjentów leczonych na OIT
Waldemar Machała

Odelektrodowa niedrożność żylna u pacjentów na OIT. Czyli jakich problemów można spodziewać się u chorych ze stymulatorem
Marek Czajkowski

16.10–16.40Przerwa

16.40–18.00 Sesja III
Anatomia radiologiczna naczyń
Michał Toborek

Zespół żyły głównej górnej i inne patologie naczyń a planowanie dostępu dożylnego
Radosław Pietura

Proteza HeRO w niedrożnościach żył centralnych u pacjentów dializowanych
Piotr Stabiszewski

Alternatywne techniki monitorowania położenia cewnika
Krzysztof Letachowicz

18.10–20.30Koktajl powitalny

Sobota, 19 października

9.00–10.20 Sesja IV
DCBs in AV access – step forward against the restenosis or a step into the abyss?
Matteo Tozzi

Using CorMatrix for arteriovenous (re)constraction
Boštjan Leskovar

Ludzki bezkomórkowy przeszczep naczyniowy
Jakub Turek

Strategia postępowania z zakażonym cewnikiem – diagnostyka i leczenie
Andrzej Konieczny

10.20–10.50Przerwa

10.50–12.10 Sesja V
Samobadanie przetok do dializ – niedoceniany sposób nadzoru dostępu naczyniowego
Maciej Dratwicki

Samodzielne badanie przetoki tętniczo-żylnej przez pacjenta leczonego powtarzanymi hemodializami a przeżycie dostępu naczyniowego do hemodializ – prospektywne badanie obserwacyjne
Tomasz Żelek, Maciej Dratwicki, Dorota Daniewska, Ryszard Gellert

Szwedzki model nadzoru nad przetoką do hemodializy
Marcin Gliszczyński

Protokół oceny sprawności cewników długoterminowych CINAS
Jarosław Leś

Nadzór nad cewnikiem długoterminowym u dzieci
Dariusz Polnik

12.10–12.40Przerwa

12.40–14.00 Sesja VI
Dostęp dożylny w onkologii – różne spojrzenia na ten sam problem
Małgorzata Misiak

Czym wypełniać cewnik naczyniowy?
Tomasz Porażko

Dezynfekcja skóry – różne środki, różne zalecenia, różne konsekwencje
Elżbieta Piątkowska

Pielęgnacja dostępu naczyniowego do hemodializy
Anna Kliś

14.00–14.50Przerwa obiadowa

14.50–16.10 Sesja VII
Toksyczność środków stosowanych do dezynfekcji rąk
Małgorzata Liber

Technika Buttonhole w kaniulacji przetoki dializacyjnej
Aneta Trzcińska

Dostęp dożylny w anestezjologii
Mirosław Czuczwar

Planowanie dostępu naczyniowego w aspekcie oceny układu krzepnięcia
Krzysztof Letachowicz

16.10–16.40Przerwa

16.40–18.00 Sesja VIII: Dwa Przypadki kliniczne z mojej praktyki – sesja przypadków zgłoszonych przez uczestników

Jeśli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem prześlij zgłoszenie wystąpienia na kongres@dostepnaczyniowy.pl

18.00–20.00Walne Zebranie Członków Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego